WWOOF

WWOOF är inte en förening för hundar, eller ens för hundvänner. Däremot är det en sammanslutning för de som älskar djur och natur. Förkortningen står för Worldwide Opportunities on Organic Farms, och är ett samarbete mellan ekologiska jordbruk runt om i världen. Dessa jordbruk tar emot volontärer, som i utbyte mot mat och husrum hjälper till på jordbruken, och får lära sig mer om ekologiskt jordbruk.

WWOOF finns i alla världsdelar, och vänder sig både till de som driver jordbruken och de som är intresserade av att arbeta på ett ekologiskt lantbruk och lära sig mer om hur man kan producera livsmedel utan att tära på jordens resurser.

Den som reser som volontär inom ramen för WWOOF förväntas arbeta på jordbruket mellan fyra och sex timmar per dag. Arbetsuppgifterna kan variera kraftigt, och inbegripa saker som att så utsäde, beskära träd, rensa ogräs, ysta ost, tillverka vin, baka bröd eller bränna tegel av lera. Volontärperioderna är för det mesta inte särskilt långa, vanligen en till två veckor. Både längre och kortare perioder förekommer dock. En volontärperiod kan vara under bara några få dagar, eller ända upp till ett halvår.

De som tar emot

Bland de som tar emot volontärer från WWOOF finns alltifrån stora ekologiska jordbruk i industriell skala till enskilda småbrukare som praktiserar självhushållning. Det behöver inte röra sig om ett enskilt jordbruk, utan kan lika gärna vara ett kooperativ eller en ekoby. Att få hjälp i det dagliga arbetet kan vara till stor nytta för den jordbrukare som tar emot en eller flera volontärer, men för de allra flesta är det framför allt glädjen i att inspirera till en alternativ livsstil som blir belöningen för jordbrukaren. Det är inte ovanligt att den som rest iväg som volontär hos WWOOF startar ett eget ekologiskt jordbruk vid hemkomsten.

WWOOF är en sant global organisation: i dess styrelse finns USA, Irland, Kanada, Litauen, Nepal, Sierra Leone, Sverige, Uganda och Storbritannien representerade. Mer information om organisationen finns på dess hemsida, http://www.wwoof.net/. Där finns också en länk till den svenska sektionen av organisationen, för den som är intresserad av att ta emot volontärer från andra länder på sitt eget jordbruk.