Peaceworks

Peaceworks är en organisation som organiserar olika typer av volontärutbyten mellan Sverige och andra länder. De flesta av dessa utbyten kostar det pengar att åka på. På det sättet skiljer sig Peaceworks inte särskilt mycket från andra organisationer med liknande verksamhet.

Peaceworks har dock ett omfattande program för dem som deltagit i deras volontärutbyten. Där kan den som har deltagit i ett av organisationens projekt fortsätta att arbeta för fred på sin hemort, tillsammans med andra som också åkt på volontärresor, eller med personer som bara är engagerade i freds- och utvecklingsarbete. För att möjliggöra ett fortsatt engagemang i dessa frågor arrangerar Peaceworks också utbildningar som är tillgängliga för organisationens medlemmar. Av denna anledning har den svenska regeringen utsett Peaceworks till Sveriges nationella ex-volontärorganisation.

Peaceworks utbyten

Men för den som besöker denna sajt är det mest intressanta troligen vilka utbyten som Peaceworks arrangerar. En volontärperiod kan vara kortare eller längre tid, alltifrån en vecka till ett helt år.  Projekt finns på samtliga kontinenter.

Korta projekt

De korta projekten, som pågår i mellan en och tre veckor, är ofta en form av läger där deltagarna tillsammans arbetar med ett visst projekt. Deltagarna kommer från olika länder, och är i olika åldrar. Minimiåldern är 18 år.

Exempel på projekt som man kan arbeta med är morotsodling på Island, elefantskötsel i Indonesien eller renovering av skolbyggnader på Filippinerna. Deltagaravgiften för Peaceworks korta projekt är vanligen 2500 kronor för projekt inom Europa, och 4500 kronor för projekt i resten av världen.

Mellanlånga projekt

De mellanlånga projekten avser perioder på mellan en månad och ett halvår. Eftersom projekten pågår under en längre tid får volontärerna arbeta med allvarliga samhällsfrågor. Några exempel är arbete med utsatta barn i Malawi, drogrehabilitering av ungdomar i Bolivia eller arbete på ett äldreboende för missgynnade grupper i Marocko.

Att åka på ett mellanlångt projekt kostar ganska mycket pengar. Det finns dock många olika typer av stipendier att söka.

Långa projekt

De långa projekten liknar de mellanlånga på många sätt, men de pågår längre: ett helt år. Det här gör att den som deltar i ett sådant projekt verkligen får möjlighet att komma in i en ny vardag. Vanligen är avgiften för ett sådant projekt 41 000 kronor, men den varierar något.

Som volontär i ett långt projekt kan man arbeta med integration av nyanlända i Schweiz, på ett barnhem i Sydkorea eller vård och stöd till AIDS-sjuka i Moçambique.