Många vill bli volontärer, men inte i Sverige

Att volontärarbeta är något som många kan tänka sig att göra. Ungefär hälften av den yngre befolkningen i Sverige kan tänka sig att bege sig utomlands för att hjälpa till gratis. Men det råder brist på volontärer som vill hjälpa till på hemmaplan.

3539630-volunteer-button

Nästan varannan yngre svensk kan tänka sig att åka utomlands för att volontärarbeta. Detta har en ny undersökning, som det rapporteras om i Dagens Nyheter, visat. Fyra av tio svenskar svarar att de skulle vilja volontärarbeta utomlands i Unicefs undersökning. Speciellt bland yngre mellan 18 och 34 år är viljan stor, och 49 procent av de i åldersgruppen svarar ja på frågan. Experter tror att den stora viljan beror på att människor reser mer. Men också att det finns en del i det hela som handlar om att den egna upplevelsen blir viktig. Undersökningen visar även att 31 procent av de tillfrågade tror att volontärarbete är det mest effektiva sättet att hjälpa på. De på Unicef säger dock att det inte alls är bättre att åka ner själv. Faktum är att det ofta redan finns resurser inom landet, men att landet kanske behöver ekonomiskt stöd eller experthjälp. Därför kan man göra en bestående skillnad genom att bli månadsgivare till en hjälporganisation istället.

Hjälp behövs i Sverige

Att åka utomlands och volontärarbeta är alltså inte alltid det bästa. Känner man ändå viljan att bli volontär, kan man istället bli det på hemmaplan. Hjälporganisationerna i Göteborg och andra storstäder har inga problem att hitta volontärer som vill jobba gratis vid högtider och helger, däremot råder det en brist under resten av året, skriver Göteborgs-Posten. Stadsmissionen i Göteborg har 170 aktiva volontärer som jobbar regelbundet med verksamheten. Men de vill gärna att fler människor engagerar sig. De olika hjälporganisationerna ger utbildning till de frivilligarbetande och bor man inte i stan, kan man hitta billiga hotell i Göteborg att bo på under utbildningen.

Volontärer på många olika områden7137195-emloyee-of-an-concession-stand

När man arbetar som volontär finns det en rad olika områden man kan vara aktiv inom.

  • Socialt arbete. Inom detta område arbetar man ofta med utsatta personer. Dessa kan vara gamla, funktionshindrade, hemlösa, barn och ungdomar. Arbetet brukar ske på barnhem, inom åldringsvård, i soppkök och på härbärgen.
  • Volontärer med pedagogisk utbildning tas gärna emot eftersom att det i många delar av världen råder brist på lärare. Arbetet sker på lokala skolor för barn och ungdomar, eller vuxna för den delen.
  • Sjukvård. Folk med utbildning inom sjukvård är efterfrågade som volontärer för olika hälsovårdsprojekt. Man kan dock arbeta som volontär på sjukhus även om man inte har någon formell utbildning. Då kan man jobba med att till exempel tvätta patienter, städa och jobba i köket.
  • Miljövård. Volontärarbete behöver inte innebära att man hjälper människor. Det kan också handla om att man engagerar sig i olika naturvårdsprojekt. Det kan handla om att arbeta i nationalparker, på ekologiska lantbruk eller med bevarandet av regnskogar. Läs mer.