Att åka som volontär

Volontärarbete håller på att etablera sig som ett av flera alternativ till militärtjänsten, som ju numera inte är allmän. Tidigare var det vanligt att unga vuxna, efter att ha tagit studenten men innan de påbörjade sina högskolestudier, gav sig ut på resor till exempelvis Sydostasien eller Sydamerika under några månader.

Det här förekommer fortfarande, men det blir allt vanligare att man istället väljer en resa med lite mer substans. Många väljer att åka som volontärer, och arbeta med ett projekt under tiden som de är borta. Detta projekt kan vara inriktat på ekologisk odling, djurskötsel eller socialt arbete av någon typ.

Många anledningar och många typer

Det finns flera anledningar till att en person väljer att åka som volontär istället för att boka in en ren nöjesresa. Ett skäl, som man inte helt kan bortse från, är att det ofta behövs betydligt mindre pengar för en volontärresa, eftersom man bor och äter billigt eller rent av gratis. I gengäld måste man dock arbeta, men arbetet är för de allra flesta volontärer huvudsyftet med resan. Genom sin arbetsinsats känner man att man gör en insats för världen, och man får också lära sig mycket om det land där man arbetar. I många volontärprojekt arbetar man tillsammans med volontärer från olika delar av världen. Därmed lär man känna andra som intresserar sig för samma frågor som man själv gör.

Tidigare var den vanligaste formen av volontärarbete att arbeta på kibbutz, ett israeliskt kollektivjordbruk. Idag finns dock många andra former av volontärarbete att välja på, i stort sett överallt på jorden. Det går att åka som volontär till samtliga kontinenter utom Antarktis och arbeta inom en mängd olika områden, för en kortare eller längre period. Det är inte ovanligt att en person som varit iväg på en volontärresa kommer på vad hen vill arbeta med, och söker en utbildning vid hemkomsten. En volontärresa ger ofta livsförändrade insikter och influenser.